Ελληνικά English Türkçe

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ανακατασκευή και  διαμόρφωση αίθουσα συγκέντρωσης Faculty Lounge Pierce, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή.